• Contact Us

  Foreign Affairs Office of Xinjiang Arts Institute

  Address :734Tuanjie road, Urumqi, Xinjiang ,China

  Zipcode:830001

  Email: wsc2590391@sina.com

  Website:www.xjart.edu.cn

  Fax: (86)-991-2555429                

  Тел.: (86)-991-2590391